Leczenie uzależnień

Uzależnienie od papierosów, alkoholu, narkotyków, hazardu lub coraz częstsze od pornografii, nowoczesnych technologii, komputera to problem, który dotyka nie tylko samych chorych, ale ma również ogromny wpływ na ich rodziny i najbliższych. Radomedica zapewnia zarówno indywidualną jak i grupową terapię dla wszystkich tych, którzy borykają się z problemem uzależnień / nałogów o różnym stopniu zaawansowania, przebiegu i oddziaływania.